top of page

Mira at Sol

By: Hoshi

Graphics by: Ma. Alyssa Therese S. Manalang

Photo by: Luis Iñigo A. Lava


Ako ang iyong mirasol. 

Tila araw ang iyong mga ngiti,

Ito’y aking tinatangi,

Umaga, gabi, lalo na kapag tanghali.


Ako ang iyong mirasol,

Sapagkat ikaw ang nagliliwanag ng mga araw ko,

nagbibigay ng saya’t

naglalagay ng ngiti sa labi ko.


Ako ang iyong mirasol.

Ang nagbibigay ng kulay sa aking buhay.

Tipong ang iyong sigla’y tila nakakahawa.

Lalo na ang pagmamahal mong tunay.


Ako ay ang iyong mirasol. 

Ikaw lamang ang makakapawi sa pighati,

Makakakuha sa aking pansin

at ang makakapagbigay ng init sa aking damdamin.


Ako ang iyong mirasol

na hangad kang mapasaakin.

Pilit na lahat ay aking gagawin

para dakpin ang iyong tingin.


10 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page